Cultuurhistorische route Pannerdensch kanaal
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft boekjes uit waarin Cultuurhistorische routes worden beschreven. Deze routes brengen je in contact met het cultuurlandschap en de archeologische en gebouwde monumenten in Nederland. De meeste zijn nu ook als GPS route beschikbaar.

Cultuurhistorische route Pannerdensch kanaal

Het Pannerdensch kanaal is de hoofdkraan van Nederland. Rondom het Pannerdensch kanaal zijn twee fietsroutes uitgezet. Deze routes zijn ook als GPS route beschikbaar.

Het Pannerdensch kanaal is de hoofdkraan van Nederland. De verbinding - oorspronkelijk ontworpen als vestinggracht – werd 300 jaar geleden vergraven om meer water naar de Neder-Rijn en de IJssel te laten stromen. Helaas bleek het succes van deze gracht aanvankelijk wel erg groot: er stroomde zo veel water naar het noorden, dat veel dijken het begaven en bijvoorbeeld het plaatsje Herwen geheel verdronk. Door onderzoek en grote investeringen te doen, kregen de ingenieurs van vier samenwerkende provincies de grote rivieren in toom. In de Franse Tijd werd zelfs een nieuwe centrale dienst opgericht, die steeds verder zou uitgroeien. Aldus werd met het graven van het Pannerdensch Kanaal het fundament gelegd voor het huidige Rijkswaterstaat. De ontstaansgeschiedenis van het kanaal en het omliggende landschap wordt beschreven in deel 58 in de RACM-reeks Cultuurhistorische Routes in Nederland. De auteur gaat terug tot de voorlaatste ijstijd, staat enige tijd stil bij een mogelijke Romeinse voorloper van het kanaal, schetst ingrijpende gebeurtenissen uit de eeuwen daarna, om vervolgens de periode van 1700 tot nu in kaart te brengen.


Cultuurhistorische fietsroutes Pannerdensch Kanaal

In het boekje zijn twee fietsroutes opgenomen, zodat de lezer het gebied zelf kan beleven. Deze routes zijn ook als GPS-route beschikbaar.

1. Oostroute: De Oostroute begint en eindigt in Zevenaar. Tijdens de fietstocht van ruim 30 kilometer komt u in Oud-Zevenaar, Babberich, Herwen, Lobith, Tolkamer en Pannerden. Markante punten langs de route zijn onder andere steen- en dakpannenfabriek De Panoven, landhuis Huis Aerdt en de stuw de Oude Waal. In Pannerden kunt u desgewenst aansluiten op de Westroute. De Oostroute begint het station van Zevenaar. Het startpunt kan daarom met de trein worden bereikt. Bij het station zijn ook mogelijkheden om de auto te parkeren.

2. Westroute: De Westroute begint en eindigt bij de pont Doornenburg-Pannerden. De auto kan vlakbij de pont worden geparkeerd. Tijdens de fietstocht van bijna 30 kilometer komt u in Doornenburg, Huissen en Westervoort. Markante punten langs de route zijn onder andere kasteel Doornenburg, fort Pannerden en Havezate Loowaard. Vlak voor Pannerden kunt u desgewenst aansluiten op de Oostroute.

De Oostroute en de Westroute kunnen worden gecombineerd tot één route die begint en eindigt bij het station in Zevenaar. Bij het station zijn ook mogelijkheden om de auto te parkeren. De totale lengte van deze gecombineerde route is ruim 58 kilometer.

Zelf op pad

De Cultuurhistorische Routes (boekjes) zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en bij VVV’s. Inlichtingen over de verkoop: uitgeverij Buijten & Schipperheijn (website: http://www.buijten.nl, e-mail: info@buijten.nl, tel.: 020-5241010).

Lijkt het je leuk om deze routes een keer te fietsen, dan kun je ze downloaden. Je ontvangt dan een zip-bestand dat je kunt uitpakken met bijv. ZipGenius. Na het uitpakken heb je een GPX-bestand met de routes die je in je GPS kunt laden. Dat kan bijvoorbeeld met het programma EasyGPS.

Download de route hier.
Download ZipGenus
Download EasyGPS

Over de GPS routes (algemeen):

De routes lopen via een reeks van routepunten (waypoints met de naam "PW-nummer" of PO-nummer (afhankelijk van de route - bijv. PW-05)). In de route zitten ook excursiepunten. Deze excursiepunten heten "PWEnummer" of "POEnummer" (bijv. POE03) met de "E" van excursiepunt. Het nummer achter "PWE" of "POE" verwijst naar de informatie in het boekje. Zo kan bij POE03 informatie worden gevonden over kasteel Camphuysen door in het boekje te kijken onder nummer 3. Voor de duidelijkheid is voor excursiepunten ook een afwijkend symbool (een fototoestel) gekozen.

1. Oostroute: De Oostroute (PO: Pannerdensch kanaal Oost) begint in Zevenaar bij het station (waypoint PO-01) en eindigt in de binnenstad van Zevenaar (POE29).

2. Westroute: De Westroute (PW: Pannerdensch kanaal West) begint en eindigt bij de pont Doornenburg-Pannerden (start: waypoint PW-01, eindpunt: PW-72).

3. Totale route: De totale route is een combinatie van twee deelroutes: P1 (Pannerdensch kanaal deel 1) en P2 (Pannerdensch kanaal deel 2). Deelroute P1 begint in Zevenaar bij het station (waypoint PO-01) en gaat naar de pont Doornenburg-Pannerden. Hier begint deelroute P2 (waypoint PW-01), die eindigt in de binnenstad van Zevenaar (POE29).

   
webdesign door walla walla