Cultuurhistorische route Almere
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft boekjes uit waarin Cultuurhistorische routes worden beschreven. Deze routes brengen je in contact met het cultuurlandschap en de archeologische en gebouwde monumenten in Nederland. De meeste zijn nu ook als GPS route beschikbaar.

Cultuurhistorische route Almere

In en rondom Almere zijn twee cultuurhistorische fietsroutes uitgezet. Deze routes geven een goed beeld van de inpoldering en het moderne Almere met zijn opvallende architectuur.

In 1968 viel Zuidelijk Flevoland droog. Daarvoor werden Oostelijk Flevoland (1957) en de Noordoostpolder (1942) ‘herwonnen’ op de Zuiderzee. Deze polders vormen gezamenlijk de Provincie Flevoland, de 12e en jongste provincie van ons land, met daarin de jongste stad van Nederland: Almere. Zowel Almere als de polder waarin zij ligt, zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt zeer interessant. Almere staat bekend om zijn aparte architectuur. Zo staan in de regenboogbuurt veel bijzondere en kleurrijke gebouwen en zijn in Almere Buiten architectuurexperimenten te vinden zoals De Fantasie, De Realiteit en Filmwijk. De polder laat zien hoe de Nederlanders land maakten uit zee. Ook zijn er nog sporen te vinden van de mensen die al meer dan 10.000 voor dat de Flevopolder werd ingepolderd in het gebied kwamen jagen en vissen! De geschiedenis van het polderland en haar jonge stad wordt beschreven in deel 56 in de RACM-reeks Cultuurhistorische Routes in Nederland. De auteur gaat in op drie thema’s: steentijd, schepen en stedenbouw.Cultuurhistorische fietsroutes Almere

In het boekje zijn twee fietsroutes opgenomen, zodat de lezer Almere en het omringende landschap zelf kan beleven. De routes zijn ook als GPS-route beschikbaar. De routes beginnen en eindigen bij station Almere Centraal. Hier is parkeergelegenheid. Ook kunt u hier fietsen huren.

1. De Noordroute: De Noordroute is ca. 43,5 km lang (48 km volgens het boekje). De route gaat door de Muziekwijk richting Pampushaven. Vervolgens fietst u langs de Noorderplassen, Lepelaarsplassen en Oostvaardersplassen naar Almere- Buiten. In deze wijk vindt bijzondere woningbouw in de Regenboogbuurt. Via het Bos der Onverzettlijken en de Leeghwaterplas gaat u terug naar het startpunt.

2. De Zuidroute: De Zuidroute is ook ca. 43,5 km lang (50 km volgens het boekje). De route loopt door het centrum met diverse architectonische bezienswaardigheden naar Almere-Hout. U fietst langs de Hoge Vaart en door het bos naar Almere-Haven. Via het Kromhoutpark en de Stedenwijk fietst u terug naar het startpunt.

De noordelijke en Zuidelijke route kunnen worden gecombineerd tot één route die begint en eindigt bij het station in Almere. De totale lengte van deze gecombineerde route is ruim 86 kilometer.

Zelf op pad

De Cultuurhistorische Routes (boekjes) zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en bij VVV’s. Inlichtingen over de verkoop: uitgeverij Buijten & Schipperheijn (website: http://www.buijten.nl, e-mail: info@buijten.nl, tel.: 020-5241010).

Lijkt het je leuk om deze routes een keer te fietsen, dan kun je ze downloaden. Je ontvangt dan een zip-bestand dat je kunt uitpakken met bijv. ZipGenius. Na het uitpakken heb je een GPX-bestand met de routes die je in je GPS kunt laden. Dat kan bijvoorbeeld met het programma EasyGPS.

Download de route hier.
Download ZipGenus
Download EasyGPS

Over de GPS routes (algemeen):

De routes lopen via een reeks van routepunten (waypoints met de naam "AN-nummer" of AZ-nummer (afhankelijk van de route - bijv. AN-05)). In de route zitten ook excursiepunten. Deze excursiepunten heten "ANPnummer" of AZPnummer (bijv. ANP84) met de "P" van pagina. Het nummer achter "ANP" of "AZP"verwijst naar de pagina in het boekje waar de informatie kan worden gevonden. Voor de duidelijkheid is voor excursiepunten ook een afwijkend symbool (een fototoestel) gekozen.

1. De Noordroute: De Noordroute (AN: Almere Noordroute) begint bij het station van Almere (waypoint AN-01) en eindigt daar ook (AN-96).

2. De Zuidroute: De Zuidroute (AZ: Almere Zuidroute) begint ook bij het station van Almere (bij AZ01) en eindigt daar ook in de buurt AZ-99.

3. Totale route: De totale route is een combinatie van twee deelroutes: A1 (Almere deel 1) en A2 (Almere deel 2). Deelroute A1 begint bij he station van Almere (waypoint AZ-01) en eindigt bij waypoint AN-05. Hier begint deelroute A2, die weer eindigt bij het station van Almere (AN-96).

   
webdesign door walla walla